23/04/2019

SSPKONGRE4 – 2018

SSPKONGRE4


BİLDİRİ ÇAĞRISI

Thomas Hobbes 17. yüzyılda “Bilgi güçtür!” diyerek, bilginin ve bilmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştir. Dijital çağda bilgiye erişim eskiye kıyasla çok daha kolaydır. Bu durum; daha çok bilginin daha kısa sürede bize ulaşılabilmesi gibi avantajlarının yanı sıra, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmakta ki zorluklar gibi dezavantajları da beraberinde getirmektedir.

Bilindiği üzere, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) yaptıkları faaliyetler ve projelerle toplumu şekillendirir. Toplumu dönüştürme aşamasında, STÖ’ler, bazen tecrübelerinden bazen de kaliteli bilgilerden faydalanırlar. Kaliteli bilgiye ulaşmak hiçbir zaman kolay olmamıştır.

SSPKONGRE, bu ihtiyaca cevap vermek adına faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren STÖ’lerin kaliteli projelerini bir araya getirip, projelerin konuşulduğu, proje ‘check-up’ının yapıldığı bir ortam yaratmaktadır. Ayrıca, proje detaylarını kitap haline getirerek geniş kitlelerin proje okur-yazarlığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kongre katılımcıları (STÖ temsilcileri, hibe veren kurum temsilcileri, kurum/kuruluş temsilcileri, gönüllüler vb.) ve proje temsilcileri vasıtasıyla ortaya atılan fikirler bir potada eritilecek ve proje kalitesi adına birçok kalıp düşünceler keşfedilecektir. İyi proje örnekleri yaygınlaştırılacak ve geniş kitlelere duyurulacaktır.  

SSPKONGRE1 (2014) aktiF-İz Gençlik Topluluğu, HÜSOP (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Projeler Topluluğu) ve Ankara Boks Okulu Derneği ortaklığında, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir. SSPKONGRE2 (2015) aktiF-İz Gençlik Topluluğu, Keçiören Belediyesi ve Sistem ve Jenerasyon Derneği ortaklığında Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. SSPKONGRE3 (2017) aktiF-İz Gençlik Topluluğu, TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu ve Gençlik Çalışmaları Derneği organizasyonunda, TED Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. 250+ Delege ve 1000+ katılımcıyla etkileşilmiş, 50+ STÖ ile paydaş/destekçi/sponsor çatısı altında çalışılmıştır.

4. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, daha iyi bir dünya yaratmak için sosyal etkisi yüksek, kaliteli ve sürdürülebilir projelerin zeminini hazırlayacak kilometre taşı olacaktır.

28 Nisan 2018* tarihinde aktiF-İz Gençlik Topluluğu koordinatörlüğünde Ankara’da uygulanacak olan SSPKONGRE4 için öngörülen ana temalar: Mülteci adaptasyonu, dezavantajlı gruplara yönelik yapılan faaliyetler, sağlıklı yaşam, sürdürülebilir çevre, yaygın eğitimin geliştirilmesi, spor ve sosyal girişimdir.

Kongre sistemi için https://sspkongre.sskd.org.tr/sistem/ linkini incelemeyi unutmayınız.

Öngörülen Kongre Süreci

  • Sunumlu proje başvurularının alınması (Son gün: 28 Şubat 2018 saat:17:00’ye kadar) (Başvuru için www.sspkongre.com/basvuru)
  • Başvuruların değerlendirilmesi ve proje sahiplerine projelerinin kabul/ret/düzeltme bilgilerinin verilmesi  (12 Mart 2018)
  • STÖ Fuayesi başvurularının alınması (kontenjan 13 STÖ ile sınırlıdır) (02 – 24 Nisan 2018 arası )
  • Katılımcı başvurularının alınması  (02-24  Nisan 2018 arasında)*Katılım ücretsizdir. Sadece delege olmak isteyenler ücret ödemektedir.
  • Stand ve katılımcı başvurularının katılım teyitlerinin alınması (25 Nisan 2018)
  • Kongre zamanı (28 Nisan 2018 Cumartesi)

28 Nisan 2018 tarihinde sizleri de SSPKONGRE4’e davet ediyoruz. Çünkü:

Gelecek projelerle, projeler ise SSPKONGRE ile şekillenecektir.’

* SSPKONGRE4 ekibi, kongre tarihi, yeri ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı bulundurur. Değişiklik yapılması durumunda başvuru sahiplerine e-mail aracılığıyla bilgi verilecektir.