23/04/2019

SSPKONGRE2 – 2015

SSPKONGRE2


BİLDİRİ ÇAĞRISI

Değerli Sosyal Sorumluluk Çalışanları,

Dünyada 1950’li yıllarda gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlayan, 1980’li yıllarda ivme kazanan, Türkiye’de ise sosyal sorumluluk çalışmalarına 1970’li yıllarda vakıflar ve dernekler ile 2000’li yıllarda ise kurumların da katılmasıyla hareketlilik kazanan ‘sosyal sorumluluk’ çalışmaları toplum hareketlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Birçok alanda görünürlük kazanan ve toplumu iyileştiren bu çalışmaların en önemli kolu sosyal sorumluluk projeleridir.  Geçen zaman içinde sosyal sorumluluk projeleri ve bu konuda çalışma yapan STÖ’ler, kurum ve özel sektörler astronomik oranda artış göstermiştir. Gelinen noktada ise; senede binlerce proje hibe almakta, uygulanmakta ve topluma değer katmaktadır.

Projelerin çokluğu ve toplumdaki sorunların istenilen düzeyde iyileşmemesi neticesinde ‘sosyal sorumluluk projeleri kalitesinin ve etkinliğinin’ ne düzeyde olduğu sorusu/sorunu ile karşılaşmaktayız.

İyi proje örnekleri ile proje uygulayıcılarını, aynı tema hakkında çalışma yürüten STÖ’leri, Kurum ve Özel Sektörleri ve bu çalışmalarda yer alan gönüllüleri bir araya getirmek, nihayetinde sosyal sorumluluk projelerinin etkisini arttırmak için II. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ne Sistem ve Jenerasyon Derneği, aktiF-İz Gençlik Topluluğu  ve Keçiören Belediyesi desteğiyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Amacımız Sosyal Sorumluluk Projelerinin kalitesini arttırmak ve farklı disiplinler arası ağ kurulmasına olanak sağlamaktır. Bu kapsamda belirlediğimiz konu başlıkları: ‘İmkanı Kısıtlı Gençler’, ‘Geri Dönüşüm’, ‘Sosyal Girişimcilik’, ‘Kadın’ ve ‘Proje Kalitesi’dir.

Disiplinler arası etkileşim ile gerçekleşecek olan kongremizde, sürdürülebilir projelere imza atan sosyal sorumluluk çalışanları, ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen projelerde yer alan proje katılımcıları/gönüllüleri, hibe veren kurumların temsilcileri ile sosyal sorumluluk çalışmalarında doğrudan ve/veya dolaylı yoldan yer alan özel sektör temsilcileri yer alacaktır.  Katılımcılar arasında tecrübe aktarımını üst düzeye çıkaracak interaktif diyaloglar ve yaygın eğitim teknikleri kullanılacak olup, sunumlu projeler ve poster sunumlar ile görsel-işitsel etkileşim de sağlanacaktır. Ayrıca STÖ/Kurum/Kuruluşlar ile projelerle bağlantılı özel sektör firmaları stand açabilecek ve ağ kurma konusunda zemin hazırlanacaktır.

Uyguladığınız veya uygulama aşamasında olduğunuz projenizi sunmak, son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve sosyal sorumluluk literatürüne katkı sağlamak üzere siz değerli sosyal sorumluluk çalışanlarını, 5-6 Aralık 2015 tarihlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi Keçiören/Ankara’ya bekliyoruz.

Not: Kongrede yer alan sunumlu projeler, poster sunumlar ve stand açan STÖ/Kurum/Özel Sektör Firmaları ‘Kongre Kitabında/Kataloğunda’ yer alacaktır.

Kongre ile ilgili Önemli Tarihler:

 Sunumlu Proje ve Poster Sunum Çağrısı 16 Eylül 2015
  Sunumlu Proje ve Poster Sunum Başvuru Son Tarihi  15 Ekim 2015
 Katılımcı ve Stand Çalışmaları  15 Ekim 2015
 Kongre programının duyurulması 20 Kasım 2015
Erken katılmcı kayıt ve stand başvuruları için son tarih 1 Aralık 2015
 Tam metin gönderme son tarihi 1 Aralık 2015
 Kongre Tarihi 5-6 Aralık 2015