23/04/2019

SSPKONGRE3 – 2017

SSPKONGRE3


BİLDİRİ ÇAĞRISI

Varlığını yüzyıllardır dünyada sürdüren insanoğlu çağın gerekliliklerine göre kendine yönetim biçimleri geliştirmiştir. Yönetim süreçlerinin evrimi sonucunda ise 100 yıllık süredir Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) etkinliğini artırmış, toplumu, karar verme mekanizmalarını ve hayatı doğrudan etkilemeye başlamıştır.

STÖ’ler bu etkisini ve gücünü gönüllülü kitlesinden almaktadır. Kuruluşlarının yapısı, gönüllüler ve yaptıkları kaliteli çalışmalar ile geniş kitleleri etkisi altına almakta, bazen etkinlik, farkındalık çalışması, toplantı, bazen de projelerle  toplumun yaralarını sarmakta ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için mücadele etmektedir.

Sivil Toplum alanında uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin önemi büyüktür. Bir proje ile dünyayı değiştirecek ilk adım atılabilir. Kaliteli ve sürdürülebilir projeler ile de daha iyi bir dünya yaratılabilir.

Bu bakış açısıyla çıktığımız yolda, amacı sosyal etkisi yüksek, kaliteli, sürdürülebilir projeleri görünür kılarken aynı hedef kitleye yönelik faaliyet gösteren STÖ’ler arasında ağ yaratmak olan, Hibe Veren Kurumlar-STÖ ve STÖ-Gönüllü buluşmasının sağlandığı III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ni hayata geçireceğiz.

TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu, aktiF-İz Gençlik Topluluğu ve Gençlik Çalışmaları Derneği organizasyonunda, TED Üniversitesi ev sahipliğinde 6 Mayıs 2017 tarihinde  uygulanacak olan SSPKONGRE-III için öngörülen ana temalar: Sosyal Etki, Sosyal Girişimcilik, Aktif Yaşlanma, Mülteci Adaptasyonu ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Faaliyetlerdir.

SSPKONGRE, uygulanmış veya en az 4 aydır uygulanan iyi proje örneklerini bir araya getirmeyi, bu projelerin sözlü ve/veya poster sunumu şeklinde sunulmasıyla projenin görünürlüğünü ve diğer gruplar üzerinde etkisini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca STÖ Fuayesi ile görünürlük, ağ kurma ve gönüllü-STÖ etkileşimi sağlanılması öngörülmektedir.

Kongre’de sözlü ve/veya poster sunum şeklinde sunulacak projeler için son başvuru tarihi:  28 Şubat 2017’tir.

SÜREÇ

SSPKONGRE organizasyon süreci şu şekilde gerçekleşecektir:

  • Başvuruların vopool.net üzerinden alınması (28 Şubat 2017’ye kadar)
  • Danışma Kurulu tarafından alınan başvuruların değerlendirilmesi (17 Mart 2017’ye kadar)
  • Proje sahiplerine projelerinin kabul/ret/düzeltme bilgilerinin verilmesi
  • STÖ Fuayesi ve kongre katılımcıları için başvuruların vopool.net üzerinden alınması (17 Mart 2017’den itibaren)
  • Kabul edilen projelerle Proje Kalite Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi (22 Nisan 2017 tarihinde)
  • Katılımcı başvurularının sonuçlandırılması ve katılım teyitlerinin alınması (30 Nisan 2017 tarihinde)
  • Kongre zamanı (6 Mayıs 2017 tarihinde)

6 Mayıs 2017 tarihinde sizleri de SSPKONGRE-III’e davet ediyoruz. Çünkü:

Gelecek projelerle, projeler ise SSPKONGRE ile şekillenecektir.’