5. ULUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KONGRESİ

Kongre Detayları

Ayrıntılı bilgi için başlıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Go to Kongre Hedefleri ve Sistem

Kongre Hedefleri ve Sistem

Go to Organizasyon

Organizasyon

HAKKIMIZDA

"UYGULAMANIN KALİTESİ STRATEJİNİN MÜKEMMELLİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİDİR"

SSPKONGRE, yani Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, fikri 2014 yılında Ümit YARDIM tarafından ortaya atılmış olup aktiF-İz Gençlik Topluluğu tarafından organize edilmeye başlanmış, 2019 yılı itibariyle Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tarafından organize edilmektedir. "Uygulamanın kalitesi stratejinin mükemmelliğinden daha önemlidir" felsefesinden yola çıkarak Türkiye’deki projelerin sürdürülebilirliğine ve sosyal etkisine dikkat çekerek, proje kalitesini artırmak için farkındalık yaratmayı amaç edinmiştir. Bu kapsamda SSPKONGRE’nin temel faaliyetleri: kaliteli projelerin sözlü ve poster sunumu ile STÖ fuayesidir. Bunun yanı sıra kongre, davetli proje ve konuşmacılar ile etkisini güçlendirmektedir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren STÖ’lerin kaliteli projelerini bir araya getirip, projelerin konuşulduğu, proje ‘check-up’ının yapıldığı bir ortam yaratmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar birçok tecrübe biriktirmiş olup, biriktirmeye de devam etmektedir. SSPKONGRE1 (2014); aktiF-İz Gençlik Topluluğu, HÜSOP (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Projeler Topluluğu) ve Ankara Boks Okulu Derneği ortaklığında, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde, SSPKONGRE2 (2015); aktiF-İz Gençlik Topluluğu, Keçiören Belediyesi ve Sistem ve Jenerasyon Derneği ortaklığında Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde, SSPKONGRE3 (2017); aktiF-İz Gençlik Topluluğu, TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu ve Gençlik Çalışmaları Derneği organizasyonunda, TED Üniversitesi ev sahipliğinde, SSPKONGRE4 (2018); aktiF-İz Gençlik Topluluğu organizasyonunda, STK Master, Dernx ve METEM sponsorluğunda, SSPKONGRE5 (2019) ise Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği ve aktiF-İz Gençlik Topluluğu organizasyonunda, STK Master, Dernx ve Teknometalurji sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 500+ Delege ve 2000+ katılımcıyla etkileşilmiş, 100+ STÖ ile paydaş/destekçi/sponsor olarak sspkongre çatısı altında çalışılmıştır. SSPKONGRE, gelecek için çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Gelecek projelerle, projeler ise SSPKONGRE ile şekillenecektir.